Home > About > Reports + Publications > Public Benefits Immigrants > Proposed Changes to Public Benefit Programs - Vietnamese

THÔNG TIN NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2018 Những thay đổi về quy tắc được đề xuất đối với phí công cộng: Điều này có nghĩa là gì đối với người nhập cư khi được tiếp cận các lợi ích công cộng.

HSA Giải Đáp Thắc Mắc của Quý Vị

Chính phủ liên bang vừa đưa ra đề nghị thay đổi cách thức việc nhận phúc lợicông cộng ảnh hưởng đến đơn xin nhập cư hợp pháp của người nhập cư (có được “thẻ xanh”). Đề xuất này liên quan đến quy tắc của "Phí Công Cộng", không phải quyết định cuối cùng.

Những thay đổi  không ảnh hưởng đến những người đã hội đủ điều kiện được hưởng các chương trình trợ cấp công cộng cho sức khỏe, dinh dưỡng, nhà ở, việc làm và dịch vụ giữ trẻ. Chúng tôi muốn giúp quý vị tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mà quý vị đang hộp lệ nhận và cần ngay bây giờ.

Trang này gồm nhiều thông tin chung về đề xuất và các câu hỏi thường gặp.

Tư vấn pháp lý cộng đồng miễn phí luôn có sẵn để giúp quý vị biết thêm thông tin về bất kỳ thay đổi của quy tắc được đề xuất có thể - hoặc không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của quý vị.
Hãy gọi Đường dây Trợ giúp pháp lý trong khu vực vùng vịnh (Bay Area Legal Aid) số (800) 551-5554 để biết về phúc lợi công cộng và phí công cộng.
Tìm các dịch vụ pháp lý di trú cộng đồng xin vào trang mạng: immigrants.sfgov.org

Việc sử dụng các phúc lợi và dịch vụ công cộng có ảnh hưởng đến đơn xin thường trú hợp pháp của tôi không?
Hiện tại, các quan chức di trú có thể xem xét nếu quý vị nhận được sự hỗ trợ thông qua các dịch vụ chăm sóc dài hạn như là Medi-Cal và chương trình hỗ trợ tiền mặt (CalWorks, CAAP và SSI) trong khi quý vị đang nộp đơn xin thường trú hợp pháp - còn được gọi là "Thẻ Xanh". Theo như các quy định hiện hành, thì việc sử dụng các phúc lợi không phải tiền mặt như là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (Medi-Cal), cho thực phẩm (CalFresh), hỗ trợ về nhà ở, giáo dục, đào tạo nghề và dịch vụ chăm sóc trẻ em thì sẽ không ảnh hưởng vào bất kỳ ai khi nộp đơn xin thường trú hợp pháp.

"Phí công cộng" có nghĩa là gì?
"Phí công cộng" là ngôn ngữ được sử dụng trong luật di trú để mô tả một người đang lệ thuộc  vào các phúc lợi của chính phủ làm nguồn hỗ trợ chính của họ. Chính phủ liên bang đã đề xuất cho các nhân viên di trú mở rộng quyền lợi công ích khi xem xét hồ sơ nộp đơn xin thẻ xanh thêm vào đó có : CalFresh, Medi-Cal, Medicare với trợ cấp thuốc theo toa, và các chương trình trợ giúp về nhà ở, bao gồm phiếu chấp nhận cho nhà ở Section 8. Những thay đổi này chưa có hiệu lực và chúng chỉ áp dụng trong Hoa Kỳ. (Các quy tắc khác có thể được áp dụng khi bạn nộp đơn xin thẻ xanh ngoài  lãnh sự quán Hoa Kỳ.)

Quy tắc tính phí công cộng được đề xuất sẽ không ảnh hưởng đến ai đang hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ cung cấp để hỗ trợ cần thiết cho sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, WIC, chăm sóc trẻ và nhà ở. Các gia đình hội đủ điều kiện sẽ tiếp tục để nhận các dịch vụ này.

Khi nào quy tắc phí công cộng được đề xuất có thể được chấp thuận và bắt đầu?
Bắt đầu từ ngày 10 tháng 10, mọi người sẽ có 60 ngày để nhận xét đề xuất quy tắc trước khi có hiệu lực. Chính phủ liên bang sau đó sẽ cần thêm một thời gian để trả lời cho công chúng.

Quy tắc tính phí công cộng có áp dụng cho tất cả những người nhập cư không?
Không. Các quy tắc về phí công cộng không áp dụng cho những người nhập cư nhân đạo, người tị nạn, và chương trình tị nạn.

Tư vấn pháp lý cho cộng đồng miễn phí, luôn sẵn sàng giúp quý vị hiểu tường tận về cách thức hoặc bất kỳ thay đổi nào về quy tắc được đề xuất có thể  hoặc không có thể - ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của bạn. Gọi Đường dây Tư vấn Pháp lý của Khu vực vùng Vịnh (Bay Area Legal Aid) tại số (800) 551-5554 với các câu hỏi về phí công cộng và phúc lợi công cộng. Hỗ trợ có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ.

Tôi nghe nói có thể có những sự thay đổi về đơn xin nhập quốc tịch của tôi, đơn của tôi cần phải cân nhắc và xem xét nếu tôi hoặc gia đình của tôi sử dụng bất kỳ chương trình hỗ trợ công cộng nào. Điều này có đúng không?
Không. Quy tắc về Phí Công Cộng được đề xuất KHÔNG áp dụng cho các đơn đăng ký nhập quốc tịch.

Nếu tôi không nhận được bất kỳ phúc lợi nào nhưng con tôi thì được? Vậy việc sử dụng các lợi ích của con tôi có ảnh hưởng đến đơn đăng ký xin thẻ xanh của tôi hoặc thay đổi hiện trạng của tôi không?
Quy tắc đề xuất nói rằng chính phủ liên bang sẽ chỉ xem xét các lợi ích công cộng được sử dụng bởi người nhập cư, và chỉ đối với những ai đang tìm cách thay đổi hiện trạng của họ, như thế không liên quan lợi ích công cộng được sử dụng bởi thành viên trong gia đình.

Nếu quy tắc tính phí công được hoàn tất, vậy làm thế nào để các quan chức di trú có thể xem xét các lợi ích trước đó khi mà mọi người đã sử dụng và hưởng nó trong quá khứ?
Ngay cả khi quy tắc tính phí công cộng được áp dụng, trường hợp nhận trợ cấp CalFresh, Medi-Cal hoặc nhà ở trước khi quy tắc chính thức có hiệu lực sẽ KHÔNG được tính vào bất kỳ ai nộp đơn xin thẻ xanh.

Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh (Human Services Agency) có chuẩn bị cho bất kỳ sự thay đổi nào không?
Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ về sự thay đổi quy tắc của Phí Công Cộng. HSA sẽ đăng thông tin cập nhật, bao gồm thông báo khi có hiệu lực và bất kỳ thay đổi nào đối với định nghĩa tính Phí Công Cộng.

Tôi lo lắng về vấn đề thông tin riêng tư của tôi. Thông tin được cung cấp về bản thân tôi hoặc gia đình tôi được Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh sử dụng như thế nào?
Chính phủ liên bang không có quyền truy cập vào hệ thống của chúng tôi liên quan đến vần đề di trú. HSA sử dụng thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi chỉ để xem quý vị có đủ điều kiện để nhận các phúc lợi. Chúng tôi có thể cần xác minh thông tin quý vị cung cấp trên đơn đăng ký phúc lợi với chính phủ liên bang, nhưng chỉ để xác nhận sự hợp lệ của quý vị để nhận các dịch vụ.

Việc chm dt các phúc lợi của tôi có xóa b các thông tin của tôi ra khỏi các hệ thống của tiểu bang California không?
Không. Các hệ thống máy tính của tiểu bang và địa phương vẫn giữ hồ sơ về trường hợp cũ của quý vị, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục có thông tin của quý vị trong hồ sơ. Việc chọn ngừng trợ cấp của quý vị sẽ dẫn đến việc mất bảo hiểm sức khỏe, tiền mặt và trợ cấp thực phẩm, nhưng sẽ không xóa các hồ sơ quý vị hiện có.

Tôi vẫn còn thắc mắc về việc tham gia các chương trình phúc lợi công cộng có thể ảnh hưởng đến tình trạng di trú hay tình trạng công dâncủa tôi . Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh có thể hỗ trợ tôi được không?
HSA không thể cung cấp hay hướng dẫn pháp lý cho quý vị và gia đình. Trợ giúp miễn phí có sẵn. Chúng tôi khuyến khích quý vị nên tìm sự tư vấn từ một luật sư di trú đủ điều kiện.

Lưu và in trang này

 

Dịch Vụ Pháp Lý Về Di Trú

Nếu có thắc mắc về phúc lợi công cộng và phí công cộng,  xin gọi Đường dây trợ giúp Tư vấn Pháp lý của Khu vực vùng Vịnh (Bay Area Legal Aid)  tại số (800) 551-5554.

Tìm trợ giúp pháp lý di trú cộng đồng miễn phí vào trang mạng: immigrants.sfgov.org

Hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ như: tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nga, Phi Luật Tân, Việt Nam.