Tungkol sa Lokasyong Ito

Ang Hub ay ang aming Service Center para sa mga matatanda at mga taong may kapansanan. Tutulungan ka naming ma-access ang tulong sa pagkain, kaligtasan at proteksyon, mga benepisyo ng beterano, mga programa sa kalusugan, pamamahala ng kaso, at pag-aaral ng pang-adulto.Ang aming mga serbisyo ay ibinibigay sa pakikipagtulungan sa mga organisasyong nakabase sa komunidad.

Address

  • 2 Gough Street, San Francisco, 94103

Mga Oras 

  • Lunes - Biyernes: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Email Address

Karagdagang impormasyon

  • Available ang mga serbisyo sa pagsasalin
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?