Ang Department of Disability and Aging Services (DAS) Hub ay nagbibigay ng iba't ibang mga programa at serbisyo na tumutulong sa iyo na ma access ang tulong sa pagkain, kaligtasan at proteksyon, benepisyo ng mga beterano, mga programa sa kalusugan, pamamahala ng kaso, at pag aaral ng mga adulto.  

  • Address: 2 Gough Street, San Francisco, 94103
  • Mga oras: Lunes - Biyernes, 8:00 n.u. - 5:00 n.g.
  • Mga serbisyo sa pagsasalin: Available kapag hiniling.
  • Independent Provider Assistance Center (IPAC): Ang mga pagbisita ay sa pamamagitan lamang ng appointment (415) 557-6200.
  • Pagiging Karapat dapat sa Medi-Cal para sa IHSS: (844) 551-4320.
  • Mga Serbisyo ng Veterans: (415) 934-4200 o (800) 807-5799 para sa impormasyon o para mag-appointment. Para sa mga disability accommodation, mag email sfcvso@sfgov.org 72 oras nang maaga.
  • Otis Street at McCoppin Street, Stop ID: 17870
  • Mission St at 13th Street, Stop ID: 15546
  • 150 Otis Street, Stop ID: 15835 
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value