Ano po ba ang CAAP

Nagbibigay ang CAAP ng cash assistance at employment services sa mga low income San Franciscans na walang dependent children, kabilang na ang mga hindi makapagtrabaho, mga imigrante, at mga refugee.

Naglalabas ang CAAP ng buwanang benepisyo sa Electronic Benefit Transfer (EBT) card na ginagamit mo tulad ng bank card para sa mga bilihin sa mga retail store o sa mga ATM para mag withdraw ng cash.  

Ang iyong pagiging karapat dapat sa CAAP ay batay sa residency, kita, at gastos. Maaari kang maging karapat dapat na makatanggap ng mga benepisyo sa CAAP habang nagtatrabaho o dumalo sa bokasyonal na pagsasanay o mga klase para sa GED, ESL, o isang high school diploma.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?