Ano ang Medi Cal

Ang Medi Cal ay isang programa ng pampublikong seguro sa kalusugan na nag aalok ng mga karapat dapat na indibidwal at pamilya ng access sa libre o mababang gastos na pangangalagang pangkalusugan at dental coverage.  

Kung hindi ka karapat dapat para sa Medi-Cal, maaari ka naming suriin para sa iba pang mga programa sa saklaw ng kalusugan.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?