Tungkol sa Lokasyong Ito

Mangyaring tandaan: Inirerekomenda ang mga maskara ngunit hindi kinakailangan kapag bumibisita sa aming mga Service Center.

Mga Oras

Lunes - Biyernes: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Mga Serbisyo sa Lokasyong Ito

Mga Detalye ng Appointment

  • Hindi mo kailangan ng appointment para ma-access ang mga serbisyo dito - malugod na tinatanggap ang mga walk-in visitor.
  • Mayroon kang pagpipilian ng pag-iskedyul ng appointment para sa ilang mga serbisyo sa pamamagitan ng pagtawag sa isa sa mga numero sa itaas.

Karagdagang Impormasyon

  • Magagamit ang mga serbisyo sa pagsasalin kapag hiniling.

 

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?