Tungkol sa Lokasyong Ito

Mangyaring tandaan: Inirerekomenda ang mga maskara ngunit hindi kinakailangan kapag bumibisita sa aming mga Service Center.

Mga Oras

Lunes - Biyernes: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Pakipag-ugnay

Mga Detalye ng Appointment

  • Hindi na kailangan ng appointment. Malugod na tinatanggap ang mga walk-in na bisita.

Karagdagang Impormasyon

  • Pag-aalaga ng bata: Kapag ang isang magulang ay onsite sa panahon ng normal na oras ng negosyo at nag-aaplay para sa mga serbisyo o nakikibahagi sa mga aktibidad ng programa, ang drop-in na pangangalaga sa bata ay magagamit para sa mga batang edad 2 hanggang 12 taong gulang.
  • Magagamit ang mga serbisyo sa pagsasalin kapag hiniling.
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?