Tungkol sa Lokasyong Ito

Ang tanggapan ng Department of Disability and Aging Services (DAS) ay matatagpuan sa 1650 Mission. Kasama rito ang mga administrative office at general reception area sa 5th floor. Dito maaari kang dumalo sa isang pagsasanay o makipagkita sa mga kinatawan ng departamento kung ikaw ay isang umiiral na kliyente at magkaroon ng isang paunang appointment upang bisitahin. Para sa mga walk in services para sa mga programa ng DAS, mangyaring bisitahin ang DAS Benefits and Resources Hub na matatagpuan sa 2 Gough Street.

Ang iba pang mga dibisyon ng administratibo ng HSA, tulad ng Human Resources at Contracting, pati na rin ang Office of Early Care and Education (OECE) ay mayroon ding mga tanggapan sa gusaling ito.

Mga Oras

Lunes - Biyernes: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Pakipag-ugnay

Kagawaran ng mga Serbisyo sa Kapansanan at Pagtanda: (415) 355-3555

Opisina ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon: (415) 355-3670

Mga Detalye ng Appointment

  • Dapat kang maging isang umiiral na kliyente at magkaroon ng isang naka-iskedyul na appointment upang ma-access ang mga serbisyo dito.

Karagdagang Impormasyon

  • Makakakuha ng mga serbisyo sa pagsasalin kapag hiniling.
  • Available ang mga serbisyo ng walk in DAS sa 2 Gough Street.

 

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?