Tungkol sa Lokasyong Ito

Ang Family and Children's Community Services Hub ay naglalaman ng mga tanggapang administratibo na namamahala sa mga serbisyo ng suporta para sa mga pamilya at mga bata, kabilang ang mga serbisyo sa pamilya, dependency sa korte, placement, at child protective services. Kailangan mo ng appointment para bumisita, ngunit ang tulong sa araw ding iyon ay kadalasang maaaring ayusin sa pamamagitan ng pagtawag sa Duty Line.

Mga Oras

Lunes - Biyernes: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Pakipag-ugnay

Linya ng Tungkulin: (415) 401-4398

Mga Detalye ng Appointment

  • Kailangan mong magkaroon ng isang naka-iskedyul na appointment upang ma-access ang mga serbisyo dito.

Karagdagang Impormasyon

  • Ang mga serbisyo sa pagsasalin ay maaaring magamit. Tumawag sa Duty Line para kumpirmahin bago ang iyong pagbisita.
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?