Sa kaganapan ng isang malakihang sakuna, ang HSA ay responsable para sa pag-set up ng mga pang-emergency shelter sa buong lungsod, pamamahagi ng mga suplay para sa mga masisilungan sa bahay, at pagbibigay ng mga serbisyo sa pagbawi. Tinutulungan din ng HSA ang mga karapat-dapat na residente na mag-aplay para sa pansamantalang mga benepisyo upang matulungan sila sa pamamagitan ng pagbawi ng kalamidad.Huwag maghintay para sa sakuna upang mag-strike. Magplano ngayon para sa isang emergency sa buong lungsod at matuto nang higit pa tungkol sa mga serbisyong inaalok namin.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?