Kapag naging resource foster parent ka sa Lungsod, pinapayagan mo ang isang bata na mapanatili ang mga koneksyon na iyon habang nagtatayo ng mga positibong bago. Makikita mo ang bata na inilagay sa iyong pangangalaga na matuto, magtiwala, at lumago sa mga pambihirang paraan.

Sino ang maaaring mag-foster: Hindi mo kailangang maging mayaman, may-asawa, may sariling bahay, o nagtatrabaho sa isang tradisyunal na 9-5 na trabaho upang maging kwalipikado. Tinatanggap namin ang lahat ng mga karapat-dapat na aplikante kabilang ang mga kababaihan at kalalakihan, LGBTQ +, mag-asawa, walang kapareha, mga tao mula sa lahat ng etniko at pinagmulan, at mga matatanda.

Narito kami upang tumulong: Gabayan ka ng SFHSA sa bawat hakbang ng buong proseso ng foster care. Nagbibigay din kami ng pinansiyal na reimbursement, pati na rin ang medikal, kalusugan sa isip, at suporta sa edukasyon para sa iyong alaga.

Sa halip na mag-ampon?  Tumutulong din kami diyan. Tanungin kami tungkol sa mga kabataang nag-aampon na karapat-dapat sa pag-ampon at nangangailangan ng permanenteng tahanan.  

Hindi pa handa na mag-ampon o mag-ampon?Isiping magturo: Magboluntaryo nang ilang oras lamang sa isang linggo para magbigay ng patnubay at pangangalaga na maaaring magbago sa buhay ng isang foster youth.

Matuto nang higit pa tungkol sa pag aaruga, pag-ampon, at pagtuturo mula sa aming website ng Foster-SF.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?