Về vị trí này

Trung tâm là Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi dành cho người cao tuổi và người khuyết tật. Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận hỗ trợ, an toàn và bảo vệ thực phẩm, phúc lợi cựu chiến binh, chương trình y tế, quản lý hồ sơ và học tập của người lớn.Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp với sự hợp tác của các tổ chức dựa vào cộng đồng.

Địa Chỉ

  • 2 Gough Street, San Francisco, 94103

Giờ 

  • Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Liên hệ

Thông tin bổ sung

  • Dịch vụ dịch thuật có sẵn
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?