Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS)

IHSS giúp người lớn tuổi và người khuyết tật trong các hoạt động hàng ngày như tắm, mặc quần áo, giặt là, mua sắm và nấu ăn.  

Về

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi hợp tác với Cơ quan Công quyền IHSS và Homebridge để giám sát và cung cấp các dịch vụ chất lượng cao của hệ thống Chăm sóc Tại gia.

IHSS giờ

Để giữ an toàn cho bạn trong COVID-19, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn qua email và điện thoại, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều.

Địa điểm Trung tâm dịch vụ: Trên bản đồ của chúng tôi bên dưới, hãy nhấp vào hai Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi để biết chi tiết vị trí của họ.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?