Về vị trí này

Xin lưu ý: Nên đeo khẩu trang nhưng không bắt buộc khi đến Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi.

Giờ

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Dịch vụ tại địa điểm này

Chi tiết cuộc hẹn

  • Bạn không cần một cuộc hẹn để truy cập các dịch vụ ở đây - khách vãng lai được chào đón.
  • Bạn có tùy chọn lên lịch hẹn cho một số dịch vụ bằng cách gọi một trong các số ở trên.

Thông tin bổ sung

  • Dịch vụ dịch thuật được cung cấp theo yêu cầu.

 

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?