Về vị trí này

Văn phòng Bộ Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi (DAS) được đặt tại 1650 Mission. Nó bao gồm các văn phòng hành chính và khu vực tiếp tân chung trên tầng 5. Tại đây bạn có thể tham dự một khóa đào tạo hoặc gặp gỡ đại diện bộ phận nếu bạn là khách hàng hiện tại và có một cuộc hẹn trước để đến thăm. Để biết các dịch vụ đi bộ cho các chương trình DAS, vui lòng truy cập Trung tâm Tài nguyên và Lợi ích DAS tọa lạc tại 2 Gough Street.

Các đơn vị hành chính HSA khác, chẳng hạn như Nhân sự và Hợp đồng, cũng như Văn phòng Chăm sóc và Giáo dục Sớm (OECE) cũng có văn phòng tại tòa nhà này.

Giờ

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Liên Hệ

Sở Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi: (415) 355-3555

Văn phòng Chăm sóc và Giáo dục Sớm: (415) 355-3670

Chi tiết cuộc hẹn

  • Bạn phải là khách hàng hiện tại và có một cuộc hẹn đã lên lịch để truy cập các dịch vụ tại đây.

Thông tin bổ sung

  • Dịch vụ dịch thuật có sẵn theo yêu cầu.
  • Dịch vụ DAS không cần hẹn trước được cung cấp tại 2 Gough Street.

 

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?