Về vị trí này

Xin lưu ý: Nên đeo khẩu trang nhưng không bắt buộc khi đến Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi để bảo vệ nhân viên, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi.

Liên Hệ

Số chính (415) 557-5000

Giờ

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Hỗ trợ chương trình

Dịch vụ bổ sung

  • Nhận thẻ EBT: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:00 sáng đến 5:00 chiều
  • Dropbox cho tài liệu HSA 24x7
  • Nhận tã: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều

Chi tiết cuộc hẹn

  • CalWORKs và Dịch Vụ Việc Làm: Bạn không cần một cuộc hẹn cho các chương trình này.Du khách đi bộ được chào đón.
  • Chỉ cuộc hẹn: Dịch vụ Gia đình và Trẻ em chỉ có sẵn theo lịch hẹn và nên được sắp xếp thông qua nhân viên của bạn.  

Thông tin bổ sung

  • Chăm sóc trẻ em: Dịch vụ giữ trẻ ghé thăm có sẵn cho trẻ em từ 2 đến 12 tuổi khi cha mẹ có mặt tại chỗ trong giờ làm việc bình thường và đăng ký dịch vụ hoặc tham gia vào các hoạt động của chương trình,
  • Dịch vụ dịch thuật: Có sẵn theo yêu cầu.

 

Các dịch vụ có sẵn tại địa điểm này

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?