Về vị trí này

Trung tâm Lực lượng Lao động Sứ mệnh cung cấp các dịch vụ phát triển lực lượng lao động đầy đủ dịch vụ cho những người tham gia các chương trình phúc lợi của HSA. Trung tâm cũng cung cấp các nguồn lực chung, chẳng hạn như truy cập vào danh sách công việc hiện tại, máy tính có truy cập internet, máy photocopy và fax, và cửa sổ phân phối CalWORKs, trên cơ sở đi bộ. Theo lịch hẹn, những người tham gia CalWORKs, Chương trình Hỗ trợ Người lớn của Quận (CAAP) và các chương trình việc làm JobsNOW! của chúng tôi có thể tiếp cận các dịch vụ và hoạt động chuyên biệt, chẳng hạn như các hội thảo phỏng vấn và tuyển dụng nhà tuyển dụng được nhắm mục tiêu. Các dịch vụ khác như chăm sóc trẻ em tại chỗ cũng có sẵn.

Giờ

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Liên Hệ

Lễ tân: (415) 401-4800

Chương trình

Chi tiết cuộc hẹn

  • Quý vị không cần hẹn trước để đến cửa sổ phân phối CalWORKs hoặc sử dụng các công cụ và nguồn lực việc làm như máy vi tính và máy photocopy.
  • Quý vị sẽ cần phải đặt lịch hẹn để truy cập các dịch vụ và hội thảo việc làm CalWORKs, JobsNOW!CAAP.

Thông tin bổ sung

  • Chăm sóc trẻ em: Khi phụ huynh có mặt tại chỗ trong giờ làm việc bình thường và đăng ký dịch vụ hoặc tham gia vào các hoạt động của chương trình, dịch vụ giữ trẻ đưa đón có sẵn cho trẻ em từ 2 đến 12 tuổi.
  • Dịch vụ dịch thuật có sẵn theo yêu cầu.

    

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?