• Hội đồng trẻ em San Francisco

  Cung cấp giới thiệu chăm sóc trẻ em miễn phí và hỗ trợ trợ cấp chăm sóc trẻ em.

  • Gọi (415) 343-3300
   Thứ Hai đến Thứ Năm, 8:30 sáng đến 4:00 chiều
   Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 12:00 trưa
  • Địa chỉ: 445 Church St.
  • Thư điện tử:rr@childrenscouncil.org  
  • Trang mạng: childrenscouncil.org
 • Dịch vụ trẻ em Wu Yee

  Cung cấp các chương trình chăm sóc, giới thiệu và hỗ trợ trẻ em cho nhân viên chăm sóc trẻ em và phụ huynh.

  • Gọi (415) 391-4956 hoặc (844) 644-4300
   Thứ Ba, 8:30 sáng đến 12:00 trưa
   Các ngày trong tuần khác, 9:00 sáng đến 5:00 chiều
  • Địa chỉ: 880 Clay St.
  • E-mail: randr@wuyee.org
  • Trang mạng:wuyee.org 
 • Ứng viên CalWORKs có thể nhận dịch vụ chăm sóc trẻ em trong khi nộp đơn hoặc tham dự buổi định hướng.

  Những người tham gia CalWORKs hiện tại hoặc trước đây cũng có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp chăm sóc trẻ em hoặc chăm sóc trẻ em miễn phí trong khi làm việc, đào tạo nghề hoặc ở trường.

  Gọi: (415) 557-5100Ghé vào: 3120
  Mission St.
  Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều
  CalWORKs: Tìm hiểu thêm và nộp đơn   

 • Head Start cung cấp các chương trình chăm sóc trẻ em và mầm non miễn phí cho các gia đình CaFresh.  

  Gửi đơn đăng ký của bạn để tham gia danh sách chờ.

  Tìm một địa điểm chương trình và đăng ký trên trang web Head Start. 

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?