Trong trường hợp xảy ra thảm họa quy mô lớn, HSA chịu trách nhiệm thiết lập nơi trú ẩn khẩn cấp trên toàn thành phố, phân phối vật tư cho những người trú ẩn tại nhà và cung cấp dịch vụ phục hồi. HSA cũng giúp cư dân đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp tạm thời để hỗ trợ họ khắc phục thảm họa.Xin đừng chờ đợi thảm họa ập đến. Lập kế hoạch ngay bây giờ cho trường hợp khẩn cấp trên toàn thành phố và tìm hiểu thêm về các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?