Bộ Phận Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Niên (Department of Disability and Aging Services, DAS) Chương Trình Người Giám Hộ Công, Người Bảo Hộ Công, Người Quản Lý Công và Người Đại Diện Nhận Quyền Lợi

Chương trình của chúng tôi hỗ trợ những người không thể quản lý các nhu cầu cá nhân và tài chính cơ bản nhằm mục đích thúc đẩy sự ổn định và bồi dưỡng sức khỏe của họ. Chúng tôi cũng quản lý sự vụ của những cá nhân mới qua đời và không có bạn bè hoặc gia đình đủ khả năng để lo liệu cho tài sản của họ. Phạm vi của những chương trình này được nêu trong Bộ Luật Tiểu Bang California và được Tòa Thượng Thẩm San Francisco phê chuẩn.

Chương trình của chúng tôi:  Người Giám Hộ Công |  Người Bảo Hộ CôngNgười Quản Lý Công | Người Đại Diện Nhận Quyền Lợi  

Người Giám Hộ Công

Người Giám Hộ Công cung cấp các dịch vụ toàn diện quan trọng cho những cá nhân không thể bảo vệ bản thân trước hành vi lạm dụng hoặc bóc lột hoặc đáp ứng các nhu cầu cơ bản của chính họ do suy giảm nhận thức thường xuất phát từ chứng sa sút trí tuệ, chấn thương sọ não hoặc các bệnh trạng khác. Những dịch vụ này được cung cấp qua một quy trình pháp lý được gọi là quyền bảo hộ, đồng thời, Người Giám hộ Công phải do tòa án chỉ định.

Người Giám Hộ Công đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ toàn diện, bao gồm dịch vụ chăm sóc y tế, dịch vụ công tác xã hội và quản lý tài chính phù hợp. Thông thường, đối với những thân chủ được Người Giám Hộ Công hỗ trợ, không có thành viên trong gia đình hoặc người thân nào của họ đủ khả năng cung cấp những dịch vụ này một cách đáng tin cậy.

Bất kỳ ai cũng có thể liên hệ với Người Giám Hộ Công để giới thiệu. Phần lớn các lượt giới thiệu đến từ những bệnh viện chăm sóc bệnh cấp tính. Để biết thêm thông tin, hãy gọi (415) 355-3555 hoặc gửi email cho SFPGReferral@sfgov.org.

Người Bảo Hộ Công

Tòa án chỉ định Người Bảo Hộ Công để hỗ trợ người trưởng thành không thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ và không chấp nhận điều trị tự nguyện do chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Người Bảo Hộ Công chịu trách nhiệm pháp lý về việc phê chuẩn công tác điều trị tâm thần và sắp xếp cơ sở điều trị, phối hợp với bác sĩ lâm sàng phụ trách về mặt y tế và sức khỏe tâm thần cũng như điều phối các dịch vụ hỗ trợ khác nhằm bồi dưỡng sức khỏe và thúc đẩy quá trình phục hồi trong môi trường ít hạn chế nhất có thể.

Tòa án chấp nhận các lượt giới thiệu về quyền bảo hộ từ bệnh viện và các cơ sở được chỉ định cũng như từ cộng đồng thông qua quá trình giới thiệu bệnh nhân ngoại trú. Người được giới thiệu phải phù hợp với định nghĩa khắt khe về tình trạng khuyết tật trầm trọng do chứng rối loạn tâm thần hoặc chứng nghiện đồ uống có cồn mạn tính nghiêm trọng, trong đó những bệnh trạng này khiến họ không thể tự đáp ứng nhu cầu của bản thân gồm thực phẩm, quần áo hoặc nơi tạm trú cũng như những người được tòa án xét thấy là không thể hoặc không bằng lòng chấp nhận điều trị tự nguyện. 

Thêm vào đó, Chương Trình Thí Điểm Quyền Bảo Hộ về Nơi Ở hỗ trợ người trưởng thành dễ bị tổn thương với số lượng hạn chế, trong đó họ bị mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng và rối loạn sử dụng chất gây nghiện.

Để biết thêm chi tiết, hãy gọi số (415) 355-3555.

Người Quản Lý Công

Người Quản Lý Công cố gắng giữ gìn nhân phẩm cho những cư dân tại San Francisco sau khi họ qua đời mà không có thành viên trong gia đình hoặc người thân nào đủ khả năng lo liệu cho tài sản hoặc di hài của họ.

Người Quản Lý Công cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, bao gồm nhận diện từng thành viên trong gia đình và người thân, tìm kiếm di chúc và văn bản tín thác, lên kế hoạch để sắp xếp chu toàn cho di hài của người đã qua đời, xác định và quản lý tài sản, giám sát các yêu cầu thanh toán của chủ nợ, rà soát các khoản thuế và quản lý việc phân bổ tài sản cho người thừa kế và người thụ hưởng. Đối với những khối tài sản lớn, Người Quản Lý Công phải được tòa án chỉ định.

Nếu văn phòng của chúng tôi đã liên hệ với bạn hoặc để biết thêm thông tin, vui lòng gọi (415) 355-3555 hoặc gửi email cho SFPA@sfgov.org.

Người Đại Diện Nhận Quyền Lợi

Chương Trình Người Đại Diện Nhận Quyền Lợi cung cấp dịch vụ quản lý tài chính cho người cao tuổi và người trưởng thành bị khuyết tật và không thể quản lý các khoản thanh toán từ chương trình An Sinh Xã Hội (Social Security, SSA) hoặc Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI) cũng như các phúc lợi công khác.

Trong đó bao gồm cả việc hỗ trợ ghi danh tham gia các chương trình phúc lợi công cũng như hợp tác chặt chẽ với người quản lý hồ sơ để cung cấp tiền chi tiêu theo dự toán ngân sách.  Chương Trình Người Đại Diện Nhận Quyền Lợi giúp thân chủ được đáp ứng các nhu cầu hàng ngày và đảm bảo cuộc sống hạnh phúc và độc lập.

Người tham gia chương trình tự nguyện này phải do người quản lý hồ sơ của họ giới thiệu. Để biết thêm thông tin, hãy gọi số (415) 355-3555 .

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?