Người nhận IHSS Trở thành Người Nhận Chăm Sóc Tại Gia

 1. 1

  Đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện

  • Sống ở nhà hoặc trong một nơi trú ẩn, nhưng không phải trong hội đồng quản trị và cơ sở chăm sóc, viện dưỡng lão hoặc bệnh viện.
  • Nhận Medi-Cal hoặc đủ điều kiện nhận Medi-Cal.
  • Thể hiện nhu cầu giúp đỡ với các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
 2. 2

  Áp dụng theo một trong các cách sau:

  • Gọi (415) 355-6700.
  • Fax hoặc gửi qua đường bưu điện mẫu Giới thiệu IHSS đã điền đầy đủ thông tin bằng cách làm theo hướng dẫn trên biểu mẫu. Nếu bạn bè, thành viên gia đình hoặc đại diện khác điền vào biểu mẫu cho bạn, họ sẽ cần gửi biểu mẫu Ủy quyền Tiết lộ Thông tin đã ký cùng với đơn đăng ký.
  • Tham khảo trực tuyến thông qua SFGetCare.org chỉ khi bạn là nhà cung cấp cộng đồng hoặc người lập kế hoạch xuất viện.
 3. Sau khi đơn đăng ký của quý vị được xem xét, quý vị phải đủ điều kiện nhận Medi-Cal. Nếu quý vị đã nhận SSI và/hoặc Medi-Cal, hãy chuyển sang Bước 4.

 4. 3

  Đủ điều kiện nhận Medi-Cal

  • Mong đợi một nhân viên đủ điều kiện liên hệ với bạn để sắp xếp một cuộc phỏng vấn.
  • Lên kế hoạch cho cuộc phỏng vấn này mất tối đa 90 phút và xuất trình bằng chứng về thu nhập và nguồn lực (sao kê ngân hàng).
 5. 4

  Được đánh giá bởi một nhân viên xã hội

  • Sau khi Medi-Cal của quý vị được thiết lập, hãy mong đợi một nhân viên xã hội IHSS liên lạc với quý vị về việc sắp xếp một cuộc hẹn để đánh giá khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của quý vị. Bạn có thể được yêu cầu thực hiện hoặc mô tả các nhiệm vụ đơn giản, chẳng hạn như trình diễn phạm vi chuyển động.
  • Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp danh sách các loại thuốc theo toa và thông tin của bác sĩ.
  • LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ COVID-19: Trong đại dịch COVID-19, chúng tôi đã sửa đổi quy trình đánh giá để giữ an toàn cho bạn:
   • Đánh giá sẽ tạm thời diễn ra trên video hoặc cuộc gọi điện thoại.Chúng tôi sẽ tiến hành thăm nhà nếu người nộp đơn không thể tham gia đánh giá qua video hoặc điện thoại.
   • Giấy tờ sẽ được gửi qua đường bưu điện cho bạn và phải được trả lại trong vòng 60 ngày kể từ ngày đánh giá qua video hoặc điện thoại của bạn.
 6. Xem video Đánh giá và Dịch vụ Chăm sóc Tại gia (Tiếng AnhTiếng Tây Ban Nha中文) để biết thêm thông tin.

 7. 5

  Nộp Mẫu Chứng nhận Chăm sóc Sức khỏe SOC 873

  • Hãy hỏi một chuyên gia y tế được cấp phép để xác minh nhu cầu của quý vị về IHSS bằng cách điền vào Mẫu SOC 873. LƯU Ý: Một chuyên gia y tế được cấp phép bị cấm tính phí cho việc hoàn thành mẫu chứng nhận này. Tìm hiểu thêm.
 8. Nếu được chấp thuận, IHSS sẽ cho quý vị biết các loại dịch vụ, ngày bắt đầu, và số giờ Chăm sóc Tại gia mỗi tháng đã được ủy quyền cho quý vị.Nếu dịch vụ bị từ chối, bạn có thể kháng cáo quyết định ở cấp tiểu bang.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?