Giúp trẻ em được nuôi dưỡng ở lại Thành phố

Ngày nay, hơn một nửa số trẻ em và thanh thiếu niên của San Francisco được chăm sóc nuôi dưỡng được đưa ra ngoài Thành phố vì không có đủ nhà nuôi dưỡng an toàn, yêu thương. Bạn có thể giúp thay đổi điều đó bằng cách trở thành cha mẹ hoặc gia đình tài nguyên.

Thường được gọi là cha mẹ nuôi, gia đình tài nguyên bao gồm người thân, thành viên gia đình mở rộng và không họ hàng. người hoàn thành quy trình Phê duyệt Gia đình Nguồn lực (RFA) chính thức để nuôi dưỡng một đứa trẻ trong hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng.  

Chúng tôi ở đây để giúp bạn khám phá quy trình RFA và tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của một đứa trẻ.

Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số (415) 558-2200

Gửi email cho chúng tôi theo Fosterinfo@sfgov.org

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?