Giữ Medi-Cal

Trong thời gian xảy ra đại dịch, Medi-Cal tiếp tục bảo hiểm của quý vị mà không yêu cầu gia hạn hàng năm. Bắt đầu từ tháng Tư năm 2023, Medi-Cal sẽ một lần nữa xác định tính đủ điều kiện mỗi nămXem video: Tiếng Việt | Tiếng Tây Ban Nha | 中文. 

Các bước để gia hạn bảo hiểm Medi-Cal của quý vị

  1. Chờ chúng tôi liên hệ với bạn về việc gia hạn bảo hiểm của bạn: Chúng tôi sẽ cố gắng gia hạn Medi-Cal của quý vị mà không yêu cầu quý vị điền vào mẫu đơn gia hạn. Nếu chúng tôi thành công, quý vị sẽ nhận được thông báo xác nhận Medi-Cal của quý vị đã được gia hạn thêm một năm nữa. Nếu chúng tôi không thành công, bạn sẽ nhận được một gói gia hạn trong thư.
  2. Cập nhật thông tin của bạn: Nếu bạn đã chuyển đi từ tháng Ba năm 2020 và không chắc chúng tôi đã cập nhật địa chỉ của bạn, vui lòng gọi (415) 558-4700. Nếu không, quý vị có thể không nhận được gói gia hạn hoặc thư gia hạn và có thể mất Medi-Cal của mình. Xem tờ rơi: Tiếng Việt | Tiếng Tây Ban Nha | 中文 | Tiếng Philipin | Tiếng Việt | Русский.
  3. Nếu bạn nhận được gói gia hạn qua thư: Hoàn thành và gửi lại biểu mẫu trong gói và các xác minh được yêu cầu trước ngày đến hạn được đề cập trong thư. Gọi (415) 558-4700 nếu có bất kỳ câu hỏi nào.
  4. Các cách gửi thông tin liên hệ cập nhật và yêu cầu xác minh:

Nếu bạn bỏ lỡ thời hạn thì sao?
Bạn sẽ có 90 ngày sau khi ngừng nộp đơn gia hạn và tài liệu xác minh thu nhập mà không phải nộp đơn lại. Sau đó, có thể cần một đơn đăng ký mới cho Medi-Cal.

Tại sao bạn có thể không nhận được biểu mẫu gia hạn

  • Chúng tôi đã có thể gia hạn cho bạn: Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo xác nhận thay vì biểu mẫu.
  • Chưa đến lượt quý vị gia hạn: Ngày gia hạn dựa trên ngày quý vị nộp đơn xin Medi-Cal ban đầu. Ví dụ: nếu bạn nộp đơn vào tháng Mười, việc gia hạn của bạn sẽ đến hạn vào tháng Chín.
  • Chúng tôi không có địa chỉ chính xác của bạn: Để cập nhật địa chỉ của bạn, hãy gọi cho chúng tôi theo số (415) 558-4700.

Nếu quý vị không còn đủ điều kiện nhận Medi-Cal
Chúng tôi có thể giúp bạn tìm bảo hiểm y tế khác để không có khoảng cách trong chăm sóc y tế của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo mọi người đều có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?