Credit Family (Kreditong Pampamilya) Proseso ng Application ng WFC

Paano Mag-apply sa Oktubre 16, 2023

1. Claim Earned Income Tax Credits (EITC)

I-claim ang federal Earned Income Tax Credit (EITC) kung mayroon kang Social Security number (SSN) at kumita ng mas mababa sa $59,187 noong 2022.
o
Claim California Earned Income Tax Credit (CalEITC) gamit ang iyong Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) kung ikaw ay isang imigrante na walang SSN at kumita ng mas mababa sa $ 30,000 sa 2022.

Hindi ba na-claim ang pederal na EITC sa iyong 2022 buwis?Kailangan mong magsumite ng amended Form 1040-X sa IRS.

2. Kumuha ng WFC application

Punan at isumite ang online application sa pamamagitan ng pagbisita sa aming tax portal: English | Español | 中文.
Ang isang application ay magagamit upang i download at i print: Tagalog | Espanyol 中文.

O, kumuha ng application mula sa Turbo Tax at H&R Block kung nag-file ka ng sarili gamit ang kanilang mga programa.

3. Isumite ang application sa isa sa tatlong paraan sa pamamagitan ng Oktubre 16

Kailangan mo ng tulong sa pag-aplay?Mag-email sa HSA sa wfc@sfgov.org o tumawag (415) 557-6284 (voicemail na naka-check araw-araw).

Bumalik sa Credit ng Mga Pamilyang Nagtatrabaho

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?