Mga Mapagkukunang Kasosyo sa Komunidad

SFHSA provides educational and outreach materials to help you better serve your community. Our flyers, fact sheets, guides, videos, toolkits, and presentations are available on this page. 

 You can also receive our Quarterly Partners Newsletter about our services' updates and events.

Demystifying Public Charge

Ang Department of Disability and Aging Services (DAS) ay nagbibigay ng mga outreach material para sa mga presentasyon, kaganapan, at iba pang makabagong paraan para maabot ang mga service provider, propesyonal, at mamimili. 

Maaari mong i download ang aming mga flyer at postcard at humiling ng karagdagang mga materyales at bilingual na tulong para sa mga tiyak na kaganapan sa pamamagitan ng pagkumpleto ng aming Form ng Kahilingan sa Outreach at pag email nito sa DASOutreach@sfgov.org. 

Bisitahin ang aming webpage ng Disability + Aging Services para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga programa at serbisyo ng DAS.

Pag record | Paglalahad: SFHSA Mga Benepisyo 101 Webinar

Survey: Kung tiningnan mo ang webinar, mangyaring kumuha ng aming survey upang matulungan kaming mapabuti ang aming presentasyon at komunikasyon sa pagitan ng SFHSA at ng iyong samahan.

Higit pang resource

Gusto mo ba ng mga nakalimbag na kopya sa iba't ibang wika ng mga sanggunian sa itaas?Ipaalam sa amin sa HSACommunications@sfgov.org.

Impormasyon sa Public Charge: Bisitahin ang aming webpage ng Public Charge para sa Ingles at isinalin na mga FAQ at flyer.

Sinusuportahan ng CFAT ang mga libreng programa sa pagkain para sa mga taga-San Francisco na nangangailangan ng karagdagang tulong sa pagkain, anuman ang kita at pinagmulan. Ang mga programa at gawad ng CFAT sa 30 kasosyo na nakabase sa komunidad ay inuuna ang equity, dignidad, boses ng komunidad, at angkop na pagkain sa kultura.

Matuto nang higit pa tungkol sa Citywide Food Access Team at kung paano maging isang kasosyo.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value