Tiyaking suriin ang website ng bawat serbisyo para sa kumpletong mga detalye ng pagiging karapat-dapat.

Abot kayang Connectivity Program (ACP): Ang bagong pederal na programang ito ay binabawasan ang mga bayarin sa internet ng $ 30 bawat buwan. Nag-aalok din ng isang beses na diskwento ng hanggang sa $ 100 para sa isang laptop, desktop computer, o tablet na binili sa pamamagitan ng isang kalahok na provider.Ikaw ay kwalipikado para sa ACP kung nakatanggap ka sa mga serbisyo ng CalFresh, Medi-Cal, SSI, WIC, o Lifeline.

Bawasan ang iyong multa o bayarin mula sa paradahan, MUNI, paghila, booted vehicle, library, suporta sa bata, probation, conviction, at mga tawag sa mga nakakulong na miyembro ng pamilya. Karagdagan kaalaman

Ang San Francisco Diaper Bank ay namamahagi ng mga libreng diaper sa mga sambahayan ng CalFresh at CalWORKs na may mga batang wala pang tatlong taong gulang. Ang bawat bata ay maaaring makakuha ng hanggang sa dalawang kaso ng libreng diapers bawat buwan. Alamin ang higit pa.

  • Youth Recreation Scholarships: 75%-100% discount sa lahat ng programa sa Parks and Recreation, kabilang na ang mga summer camp!
  • Mga Museo ng San Francisco para sa Lahat: Ang programang ito ay nagbibigay ng mga residente na may mababang kita na may libre o nabawasan na pagpasok sa 20 lokal na museo at sentro ng kultura.Ang diskwento ay magagamit sa hanggang sa apat na indibidwal bawat EBT card.
  • Touchstone Climbing: Nag aalok ng mga diskwento para sa mga day pass, klase, at mga youth camp sa kanilang mga gym na matatagpuan sa buong Lungsod.Magtanong tungkol sa Access to Climbing (ATC) Day Pass para sa $ 10 lamang.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?