Mga Serbisyo

Mga diskwento sa multa at bayarin:  Ang Financial Justice Project ng Lungsod ay tumutulong sa iyo na bawasan ang mga multa o bayarin mo mula sa parking, MUNI, towing, mga booted na sasakyan, silid-aklatan, sustento sa anak, probation, pagkakahatol, at mga tawag sa mga nakabilanggong kapamilya. Makakuha ng mga diskwento sa bayarin.

Iwasang ma-tow:  Makatanggap ng text message mula sa SFMTA kung mato-tow ang iyong sasakyan. Posibleng mabigyan ka nito ng sapat na oras para mailipat ang iyong sasakyan bago dumating ang tow truck. Mag-sign up para sa Text Before Tow Program 

Ang San Francisco Diaper Bank ay namahagi ng libreng lampin sa CalFresh, Medi-Cal, at CalWORKs households na may mga batang wala pang tatlong taong gulang.

Tandaan lamang po: Simula Hulyo 1, 2024, ang pagiging karapat dapat para sa programang ito ay limitado sa mga batang wala pang dalawang taong gulang dahil sa mga pagbabago sa pagpopondo ng estado. 

Puwedeng makakuha ang bawat bata ng hanggang dalawang case ng libreng diaper bawat buwan. Matuto pa.

  • Youth Recreation Scholarships: 75%-100% discount sa lahat ng programa sa Parks and Recreation, kabilang na ang mga summer camp!
  • Museo para sa Lahat ng San Francisco: Nagbibigay ang programang ito sa mga residenteng may mababang kita ng libre o pinamurang admission sa 20 lokal na museo at sentrong pangkultura.  Available ang diskwento sa hanggang apat na indibidwal bawat EBT card.
  • Touchstone Climbing: Nag-aalok ng mga diskwento para sa mga day pass, klase, at youth camp sa kanilang mga gym sa buong Lungsod. Magtanong tungkol sa Access to Climbing (ATC) Day Pass na nagkakahalaga lang ng  $10.

BAGONG diskwento para sa tubig at wastewater:  Itinaas ng SFPUC ang diskwento sa bill ng tubig at sewer mula 25 porsyento hanggang 40 porsyento para sa mga kalahok sa Programa ng Tulong sa Customer (Customer Assistance Program, CAP). Bukod pa rito, hindi magreresulta ang late na pagbabayad, sa pag-shut off, lien, o bayarin sa late na pagbabayad.  

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value