• Children's Council ng San Francisco

  Nagbibigay ng mga libreng referral sa pag-aalaga ng bata at tulong sa subsidiya sa pag-aalaga ng bata. 

 • Wu Yee Children's Services

  Nagbibigay ng pag-aalaga ng bata, mga referral, at programa para sa suporta sa mga child care worker at magulang. 

 • Puwedeng makatanggap ang mga aplikante sa CalWORKs ng pag-aalaga ng bata habang nag-a-apply o pumupunta sila sa orientation.

  Posible ring maging kwalipikado ang mga kasalukuyan o nakaraang kalahok sa CalWORKs para sa libreng pag-aalaga ng bata o subsidiya sa pag-aalaga ng bata habang sila ay nagtatrabaho, nagsasanay sa trabaho, o nag-aaral. 

  Tumawag sa: (415) 557-5100 
  Pumunta sa: 3120 Mission St. 
  Lunes hanggang Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 5:00 p.m.
  CalWORKsMatuto pa at mag-apply

 • Nag-aalok ang Head Start ng libreng pag-aalaga ng bata at pang-preschool na programa sa mga pamilyang may CaFresh.  

  Isumite ang iyong aplikasyon para makasali sa waitlist.

  Maghanap ng lokasyon ng programa at mag-apply sa website ng Head Start. 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value