Tulungan ang mga foster kids na manatili sa Lungsod

Ngayon mahigit kalahati ng mga bata at kabataan ng San Francisco sa foster care ay inilalagay sa labas ng Lungsod dahil walang sapat na ligtas, mapagmahal na foster homes. Makatutulong ka sa pagbabago niyan sa pamamagitan ng pagiging resource parent o pamilya.

Karaniwang tinutukoy bilang mga foster parent, ang mga pamilyang mapagkukunan ay kinabibilangan ng mga kamag anak, mga kamag anak, at mga hindi kamag anak. na kumpletuhin ang opisyal na proseso ng Resource Family Approval (RFA) upang maitaguyod ang isang bata sa sistema ng pangangalaga ng foster..  

Narito kami upang tulungan kang galugarin ang proseso ng RFA at gumawa ng pagkakaiba sa buhay ng isang bata.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?