Pinapangasiwaan ng Ahensya ng Mga Serbisyong Pantao ang sistema ng foster care sa San Francisco. Layunin namin na magbigay ng mga ligtas at mapag-alagang tahanan para sa lahat ng bata anuman ang edad sa foster care.

Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga bata na nasa foster care sa mga mapagmahal na resource family na makakakumpleto sa proseso ng pag-apruba. 

Bukas kami sa mga aplikante mula sa lahat ng background, lahi, etnisidad, at antas ng kita, kasama ang mga magkarelasyon, mga walang asawang nasa hustong gulang, LGBTQ+, at mga nakatatanda.

Tawagan kami o mag-email sa amin. Narito kami para sagutin ang lahat ng iyong tanong tungkol sa pag-foster pati na rin sa pag-ampon at pag-mentor. 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value