Higit Pang Serbisyo

 • Pag-aalaga ng Bata

  Libre o pinamurang pag-aalaga ng bata sa pamamagitan ng aming mga partner na ahensya. 

 • Mga Serbisyo sa Kapansanan at Pagtanda

  Tulong sa pagkain, pangangalaga sa bahay, programa sa kalusugan, legal na tulong, proteksyon sa nasa hustong gulang, mga aktibidad ng komunidad, at higit pa

 • Mga Serbisyo sa Pamilya

  Kapakanan ng bata, mga serbisyo sa suporta sa pamilya, foster care, at pag-aampon

 • Pabahay

  Impormasyon at tulong sa panandalian at pangmatagalang pabahay 

 • Mga Imigrante

  Mga pampublikong benepisyo at legal na tulong para sa mga immigrant, at impormasyon tungkol sa Public Charge

 • Proteksyon + Kaligtasan

  Mga Serbisyo para sa Proteksyon ng Nasa Hustong Gulang at Bata, conservatorship, at paghahanda para sa emergency

Mga Lokasyon + Contact

Puwede mong i-access ang aming mga serbisyo sa mahigit sa sampung lokasyon sa buong lungsod. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa aming mga center ng serbisyo, bisitahin ang aming page ng Mga Lokasyon.

Para sa mga pangkalahatang tanong tungkol sa mga programa at serbisyo ng HSA, puwede kang tumawag sa aming pangunahing numero ng telepono sa (415) 557-5000.
Kung gusto mong makipag-ugnayan sa isang partikular na departamento o programa, makakakita ka ng higit pang impormasyon sa aming page na Makipag-ugnayan .

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value