Ano ang Medi-Cal?

Ang Medi-Cal ay isang pampublikong programa para sa insurance sa kalusugan na nag-aalok sa mga kwalipikadong indibidwal at pamilya ng access sa libre o murang saklaw sa pangangalagang pangkalusugan at ngipin.  

Kung hindi ka kwalipikado para sa Medi-Cal, puwede ka naming suriin para sa iba pang programa para sa saklaw sa kalusugan. 

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?