Sino tayo

Ang SFHSA ay nagbibigay ng pundasyon para sa dalawang Kagawaran ng Lungsod, bawat isa ay may natatanging papel sa pagsuporta sa mga San Franciscan. Magkasama kaming nagtatayo ng kagalingan sa aming mga komunidad sa pamamagitan ng pag aalok ng mga programa na nagpaparamdam sa mga bata at matatanda na konektado, pinahahalagahan, at suportado. Mula sa tulong pinansyal hanggang sa nutrisyon, saklaw ng pangangalagang pangkalusugan, trabaho, at mga serbisyong proteksiyon, narito ang aming mga dedikadong propesyonal upang magpahiram ng suporta para sa lahat ng nangangailangan.

Ang aming epekto

Bawat taon, ang 2,400 sinanay na propesyonal ng SFHSA ay kumokonekta sa higit sa 225,000 San Franciscans sa 60+ mahahalagang serbisyo. Pinopondohan din namin ang mga pakikipagtulungan sa daan daang mga tagapagbigay na nakabase sa komunidad na nagbabahagi ng aming misyon at tumutulong na palawigin ang aming pag abot sa komunidad.

Ang SFHSA ay nagbibigay ng direktang serbisyo sa aming siyam na lokasyon sa buong Lungsod at, sa ilang mga kaso, sa mga tahanan ng mga tao. Patuloy naming sinusuri ang mga pangangailangan ng komunidad, nagdidisenyo ng mga bagong programa, at nagtataguyod para sa mas mahusay na mga patakaran ng estado at pederal. Sa taunang badyet na higit sa 1 bilyong dolyar, naghahatid kami ng dose dosenang mga programa na pinondohan ng publiko at nakikipagtulungan nang malapit sa lahat ng antas ng pamahalaan upang makamit ang aming misyon.

Ang aming mga Kagawaran at Pamumuno

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?