Nakikipag ugnayan ang SFHSA sa Department of Emergency Management (DEM) ng Lungsod at mga partner agencies para pangalagaan ang mga residente sa isang citywide emergency.Nag-set up kami ng mga emergency shelter sa buong lungsod, namamahagi ng mga suplay para sa mga nagsisilbi sa bahay, at nagbibigay ng mga serbisyo sa pagbawi.

Huwag na po sana ninyong hintayin na dumating ang kalamidad. Magplano ngayon para sa isang emergency sa buong lungsod at matuto nang higit pa tungkol sa mga serbisyo na mayroon kaming mag alok.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?