Ano ang CalFresh?

Ang CalFresh ay ang programa ng state food stamps na nagbibigay ng tulong para sa mga mababa o walang kita na mga indibidwal at sambahayan upang bumili ng masustansyang pagkain. Ang CalFresh ay kilala sa pederal bilang Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

Ang CalFresh ay naglalabas ng buwanang benepisyo sa isang Electronic Benefit Transfer (EBT) card, katulad ng isang ATM card, upang bumili ng pagkain sa mga tindahan ng tingi at mga merkado ng magsasaka na tumatanggap ng mga EBT card.

Ang buwanang halaga ng benepisyo ay batay sa kita, gastusin, at laki ng sambahayan ng isang tao o sambahayan.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value