Komisyon para sa Mga Serbisyo sa May Kapansanan at Pagtanda

Ang San Francisco Disability and Aging Services Commission ay isang charter commission ng Lungsod at County ng San Francisco na nagbibigay ng pangangasiwa sa Department of Disability and Aging Services (DAS). Ang layunin ng Komisyon ay bumuo, suriin, at aprubahan ang mga layunin, layunin, plano, at programa at magtakda ng mga patakaran na naaayon sa pangkalahatang layunin ng Lungsod at County na itinatag ng Mayor at ng Lupon ng mga Superbisor.

Para sa karagdagang impormasyon, repasuhin ang buong Statement of Purpose at Statement of Incompatible Activities ng Komisyon.

Ang Komisyon ay nagdaraos ng isang buwanang pampublikong pagpupulong upang isagawa ang mga tungkulin nito.Ang mga pulong ay ginaganap sa unang Miyerkules ng buwan sa ganap na 9:30 am. Panoorin nang live sa SFGovTV Channel 78 o SFgovTV.org.Mangyaring tingnan ang listahan ng mga petsa ng pagpupulong para sa 2024.

Ang aming mga Commissioner

Pangulong Janet Y. Spears
Vice President - Nelson Lum
Commissioner - Sascha Bittner
Commissioner - Martha Knutzen
Commissioner - Wanda Jung
Commissioner - Barbara Sklar
Commissioner - Linda Parker Pennington

Kung nais mong makatanggap ng Disability and Aging Services Commission buwanang mga agenda at mga abiso sa pagpupulong, mangyaring magpadala ng isang kahilingan sa email sa ravi.durbeej@sfgov.org.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Para sa mga naunang dokumento ng Commission, mangyaring makipag-ugnayan kay Ravi Durbeej, Commission Secretary, sa (415) 355-3509.

Karagdagang Impormasyon

Access sa Kapansanan

  • Ang City Hall ay accessible sa mga taong gumagamit ng wheelchair at iba pang assistive mobility devices. Available ang mga rampa sa mga pasukan ng Grove, Van Ness, at McAllister.
  • Available ang mga assistive listening device, real time captioning, readers, malalaking print agenda, o iba pang accommodation kapag hiniling.Mangyaring makipag-ugnayan kay Ravi Durbeej, Kalihim ng Komisyon, sa (415) 355-3509, hindi bababa sa 48 oras bago ang miting para sa mga partikular na kahilingan na ito.   

Mga Serbisyo sa Pagsasalin

  • Available ang mga sign language interpreter at interpreter para sa mga wika maliban sa Ingles kapag hiniling. Mangyaring makipag-ugnayan kay Ravi Durbeej, Kalihim ng Komisyon, sa (415) 355-3509, hindi bababa sa 48 oras bago ang miting para sa mga partikular na kahilingan na ito.    

Para sa karagdagang impormasyon, repasuhin ang Patakaran sa Accessible Meeting ng Komisyon.

Mga subcommittees sa Aging and Adult Services Commission

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value