Jill Nielsen, DAAS Deputy Director

Jill Nielsen

Deputy Director ng Mga Programa, Kagawaran ng Kapansanan at Aging Services

Si Jill Nielsen ay ang Kagawaran ng Disability and Aging Services (DAS) Deputy Director of Programs para sa San Francisco Human Services Agency. Sa kapasidad na ito, siya ay may pangangasiwa para sa maraming mga programa na nakatuon sa pagprotekta at pagpapabuti ng buhay ng mga matatanda at matatanda na may kapansanan, kabilang ang In Home Supportive Services (IHSS) at Adult Protective Services (APS). Dagdag pa, si Jill ay nagsisilbing Public Guardian, Public Conservator at Public Administrator ng San Francisco. May oversight din siya sa Representative Payee program pati na rin sa DAS Legal Division na sumusuporta sa Public Guardian at Public Administrator.

Malawak ang karanasan ni Jill sa larangan ng elder justice. Bago niya ginampanan ang kanyang kasalukuyang tungkulin, naglingkod siya bilang direktor ng programang Adult Protective Services.Bago sumali sa Ahensya, nagtrabaho si Jill sa programa ng APS ng Alameda County sa loob ng pitong taon. Si Jill ay isang miyembro ng Steering Committee para sa California Elder Justice Coalition, at aktibo siyang nakikibahagi sa maraming mga inisyatibo na nakatuon sa pagpapabuti ng programa ng APS sa buong estado.

Si Jill ay nakakuha ng Master's degree sa Social Welfare mula sa University of California, Berkeley, at siya ay may undergraduate degree sa Psychology at Espanyol na natanggap niya mula sa University of California, Davis. Si Jill ay isang Licensed Clinical Social Worker, at nakatira siya sa Albany kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value