Mga Pansuportahang Serbisyo sa Bahay (In-Home Supportive Services, IHSS)

Ang IHSS ay tumutulong sa mga matatanda at taong may mga kapansanan sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pagligo, pagbibihis, paglalaba, pamimili, at pagluluto.  

Tungkol sa

Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano kami nakikipagtulungan sa IHSS Public Authority at Homebridge upang pangasiwaan at maghatid ng mataas na kalidad na serbisyo ng sistema ng IHSS.

IHSS oras

Upang panatilihing ligtas ka sa panahon ng COVID-19, narito kami upang tulungan ka sa pamamagitan ng email at telepono, Lunes-Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 5:00 p.m.

Mga lokasyon ng Service Center: Sa aming mapa sa ibaba, mag-click sa aming dalawang Service Center para sa kanilang mga detalye ng lokasyon.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?