Mag-apply para sa mga benepisyo sa ibaba sa lalong madaling panahon. Kung kwalipikado, maaari kang makatanggap ng mga benepisyo nang retroactive.

 • Tulong sa paghahain ng PACT Act Disability Claim para sa pagkakalantad sa mga nakakalason na sangkap. Magsagawa ng virtual appointment sa aming opisina. Para magsumite ng Intent to File gamit ang VA, tumawag sa (800) 827-1000. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang webpage ng VA at panoorin ang video.
 • Tulong sa pag-apply para sa VA disability compensation o VA pension
 • Tulong sa pag-apply para sa paglaki ng kabayaran sa kapansanan sa VA
 • Tulong sa pag-apply para sa VA Aid & Attendance 
 • Pag-enroll sa pangangalagang pangkalusugan gamit ang VA
 • Pagberipika sa Lisensya sa Pagkabeterano ng DMV
 • Tulong sa paghiling ng mga rekord ng serbisyo militar mula sa National Personnel Records Center (NPRC)
 • Impormasyon tungkol sa discharge upgrade at referral sa isang Swords to Plowshares Legal Clinic
 • Tulong sa pag-apply para sa VA Life Insurance
 • Tulong sa pag-apply para sa VA Burial Benefits
 • Kabayaran sa Dependency at Indemnity (Dependency and Indemnity Compensation, DIC) para sa mga survivor
 • Tulong sa pag-apply para sa Pension ng Mga VA Survivor
 • Mga nalikom sa government life insurance

Mga mapagkukunan ng estado

Mga mapagkukunan ng pederal

Iba pang mapagkukunan

 • Ang Make the Connection ay isang online na mapagkukunan na idinisenyo para ikonekta ang mga Beterano, ang kanilang mga miyembro ng pamilya, at iba pang tagasuporta sa impormasyon, mga mapagkukunan, at mga solusyon sa mga isyu na nakakaapekto sa kanilang buhay.
 • Inuugnay ng Headstrong Project ang Mga Beterano sa pamamagitan ng stigma-free, evidence-based, trauma-focused na paggamot.
 • Nagbibigay ang Give an Hour ng access  sa ligtas, epektibo, at nakabatay sa ebidensya na mga serbisyo sa kalusugan ng isip. para sa mga miyembro ng serbisyo, mga beterano at mga mahal sa buhay na naapektuhan ng oras sa serbisyo. 

 

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value