Mga Pampublikong Talaan at Subpoena

Ang mga mamamayan ng San Francisco ay may karapatang ma-access ang mga dokumento at pamamaraan ng gobyerno upang payagan ang epektibong pangangasiwa ng publiko.

Ang Batas sa Pampublikong Talaan ng California at Batas Brown ay nagpoprotekta sa karapatan ng publiko na ma access ang mga talaan ng pamahalaan at dumalo sa mga bukas na pulong ng pamahalaan.Ang mga batas ay sumasaklaw sa lahat ng antas ng pamahalaan sa estado. Gayunpaman, ang mga lungsod at county tulad ng San Francisco, ay nagpatibay ng mga batas na "Sunshine" upang matiyak ang mas madaling pag-access sa mga pampublikong talaan at palakasin ang mga bukas na batas sa pagpupulong.

Mga Kahilingan sa Pampublikong Talaan

Maaari kang gumawa ng isang kahilingan para sa mga pampublikong talaan sa pamamagitan ng pag email sa Sunshine Ordinance Coordinator ng Human Services Agency sa hsasunshine@sfgov.org.

Mga bayarin sa serbisyo: Ang mga departamento ay maaaring maningil ng 10 sentimo bawat pahina para sa pagkopya ng karamihan sa mga dokumento. Maaaring mag-aplay ang mga karagdagang bayad para sa iba pang mga serbisyo tulad ng isang kahilingan para sa mga sertipikadong kopya.  

Higit pang impormasyon: Tingnan ang San Francisco Sunshine Ordinance at Mga Madalas Itanong para sa higit pa tungkol sa mga bayad sa serbisyo, paghahain ng reklamo tungkol sa kahilingan ng mga talaan, mga bukas na pulong, at iba pang mga probisyon ng ordinansa.

Serbisyo ng mga Subpoena

Mga Pamamaraan para sa Subpoena:

Ang lahat ng mga Subpoena ay dapat na nagsilbi sa bawat California Evidence Code. 
Walang subpoena hinggil sa mga personal na bagay ang tatanggapin.

Alinsunod sa San Francisco Charter Section 3.100, ang lahat ng Reklamo, Suwema, Writ, Subpoena, at anumang iba pang mga pakiusap o dokumento na kinakailangan upang personal na pagsilbihan, ay kailangang ihatid sa kamay sa :

Tanggapan
ng San Francisco Mayor 1 Dr. Carlton B. Goodlett lugar, Room 200
San Francisco, California 94102

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value