Tungkol sa Lokasyong Ito

Ang 77 Otis Street ay nananatiling sarado habang ginagawa namin itong mas ligtas para sa iyo at sa aming mga tauhan. Inaasahan namin ang muling pagbubukas upang maipagpatuloy namin ang aming orientation at electronic timesheet na pagsasanay para sa Mga Tagabigay ng Pangangalaga at Mga Tatanggap ng Pangangalaga na may In-Home Supportive Services (IHSS).

Tingnan dito para sa mga update sa muling pagbubukas ng 77 Otis Street.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?