Lahat ng anunsyo

Ang Pondo ay nakatanggap ng humigit-kumulang 10.5 milyong kontribusyon at pledge mula sa mga foundation at indibidwal na donor, at tumatanggap ng karagdagang mga donasyon.
Ang Essential Trip Card ay nagbibigay ng dalawa hanggang tatlong round trip bawat buwan sa 20% ng gastos ng isang regular na pamasahe sa taxi.
Bibigyan ng Call Center ng food deliveries ang mga positibo sa COVID 19 o naghihintay ng resulta ng test habang sila ay nasa isolation o quarantine.
Ang programa ay tumutugma sa mga boluntaryo sa mga matatanda at iba pa na nangangailangan ng tulong sa pagkuha ng mga groceries, gamot, at iba pang mahahalagang kalakal.
Ang Moscone Center West ay magbibigay ng mas maraming social distancing space para sa mga kasalukuyang nakatira sa mga shelter ng Lungsod at Navigation Centers.
Kabilang sa mga inuuna para sa pagsusuri ang mga kritikal na first responders, health workers, at mga taong may clinician referral.
Ang Order ay epektibo mula hatinggabi ng Martes, Marso 17 at epektibo hanggang Abril 7, 2020, o hanggang sa ito ay pinalawig.
Ang plano na ito ay nagbibigay ng 10 milyon para sa mga negosyo na mag alok ng karagdagang limang araw ng sick leave pay sa mga manggagawa na lampas sa kanilang umiiral na mga patakaran.

 
Agad na magkakabisa ang kautusan upang maiwasan ang pagpapalayas sa sinumang residente na mawawalan ng kita kaugnay ng COVID 19.
Ang mga pasilidad ay isasarado sa publiko at magbibigay ng pangangalaga sa bata sa mga anak ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at mga pamilyang may mababang kita.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value