Ang tatak ng SFHSA ay muling nagpapatibay sa nagkakaisang layunin ng aming dalawang departamento ng Lungsod na maglingkod sa San Francisco na may visual na pagkakakilanlan at misyon at pangitain na nagsasalita sa aming estratehikong direksyon at pagkilos.

Ang kuwento sa likod ng bagong visual na pagkakakilanlan ng SFHSA

Ang aming brand video ay nagsasaliksik ng inspirasyon sa disenyo sa likod ng bagong hitsura ng SFHSA.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?