Mga Oras + Mga Contact sa Serbisyo

Karagdagang Impormasyon

  • Hindi na kailangan ng appointment
  • Pag-aalaga ng bata: Kapag ang isang magulang ay onsite sa panahon ng normal na oras ng negosyo at nag-aaplay para sa mga serbisyo o nakikibahagi sa mga aktibidad ng programa, ang drop-in na pangangalaga sa bata ay magagamit para sa mga batang edad 2 hanggang 12 taong gulang.
  • Available ang mga serbisyo sa pagsasalin kapag hiniling.

Mga Muni Stop na Pinakamalapit sa Amin

  • 11th at Harrison Streets, Itigil ID: 13238
  • Ika 10 at Howard Street, Itigil ang ID: 331003
  • 10th at Bryant Streets, Itigil ang ID: 331001
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value