Chúng tôi là ai

SFHSA cung cấp nền tảng cho hai Sở Thành phố, mỗi Sở có một vai trò duy nhất trong việc hỗ trợ các tu sĩ San Franciscans. Cùng nhau, chúng tôi xây dựng hạnh phúc trong cộng đồng của mình bằng cách cung cấp các chương trình khiến trẻ em và người lớn cảm thấy được kết nối, có giá trị và được hỗ trợ. Từ hỗ trợ tài chính đến dinh dưỡng, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, việc làm và các dịch vụ bảo vệ, các chuyên gia tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ cho tất cả những người có nhu cầu.

Kế hoạch và Báo cáo SFHSA

Báo cáo thường niên SFHSA: 2022-2023
Báo cáo mới này tôn vinh công việc đáng kinh ngạc của nhân viên và đối tác của chúng tôi, những người làm việc không mệt mỏi mỗi ngày để giúp người dân San Franciscans không chỉ đáp ứng các nhu cầu cơ bản mà cuối cùng là phát triển mạnh. Xem báo cáo.

Kế hoạch chiến lược SFHSA: 2022–2026
Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ Kế hoạch Chiến lược của SFHSA, trong đó đặt ra các mục tiêu và ưu tiên của Cơ quan chúng tôi trong năm năm tới. Xem Kế hoạch và xem video của chúng tôi.

Tác động của chúng tôi

Mỗi năm, 2,400 chuyên gia được đào tạo của SFHSA kết nối hơn 225,000 người San Franciscans với 60+ dịch vụ thiết yếu. Chúng tôi cũng tài trợ cho quan hệ đối tác với hàng trăm nhà cung cấp dựa vào cộng đồng, những người chia sẻ sứ mệnh của chúng tôi và giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của chúng tôi với cộng đồng.

SFHSA cung cấp các dịch vụ trực tiếp tại chín địa điểm của chúng tôi trên toàn Thành phố và, trong một số trường hợp, tại nhà của mọi người. Chúng tôi liên tục đánh giá nhu cầu của cộng đồng, thiết kế các chương trình mới và vận động cho các chính sách tốt hơn của tiểu bang và liên bang. Với ngân sách hàng năm hơn 1 tỷ đô la, chúng tôi cung cấp hàng chục chương trình được tài trợ công và hợp tác chặt chẽ với tất cả các cấp chính quyền để đạt được sứ mệnh của mình.

Các phòng ban và ban lãnh đạo của chúng tôi

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value