• Hội Đồng Phụ Trách Trẻ Em San Francisco

  Cung cấp giới thiệu dịch vụ giữ trẻ miễn phí và hỗ trợ trợ cấp giữ trẻ. 

 • Dịch Vụ Trẻ Em Wu Yee

  Cung cấp dịch vụ giữ trẻ, giới thiệu và các chương trình hỗ trợ dành cho nhân viên giữ trẻ và cha mẹ. 

 • Những người nộp đơn xin tham gia CalWORKs có thể nhận dịch vụ giữ trẻ khi nộp đơn xin hoặc tham gia buổi định hướng.

  Những người đang hoặc đã từng tham gia chương trình CalWORKs cũng có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ giữ trẻ miễn phí hoặc trợ cấp giữ trẻ trong thời gian làm việc, đào tạo công việc hoặc học tập. 

  Gọi: (415) 557-5100 
  Ghé ngang: 3120 Mission St. 
  Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều
  CalWORKsTìm hiểu thêm và nộp đơn xin

 • Head Start cung cấp dịch vụ giữ trẻ và chương trình mầm non miễn phí cho các gia đình tham gia CalFresh.  

  Nộp đơn xin để tham gia danh sách chờ.

  Tìm kiếm địa điểm chương trình và nộp đơn xin trên trang web Head Start. 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value