Mga Serbisyo sa May Kapansanan at Pagtanda Mga Kaalaman at Aktibidad para sa Nasa Hustong Gulang

Ang HSA at mga partner nito sa komunidad ay nag-aalok ng maraming libre o murang klase at aktibidad para sa mas nakatatandang nasa hustong gulang sa buong San Francisco. Sa mga center, makakakilala ka ng mga tao at magsasaya ka habang nagkaklase tulad ng tai chi, painting, quilting, computer literacy, at computer access o lumalahok sa mga programa ng ehersisyo, social event, at day trip. Posibleng mayroon ding mga referral sa mga programa ng murang pagkain at serbisyong panlipunan. Makipag-ugnayan sa mga center na pinakamalapit sa iyo para sa kumpletong listahan ng kanilang mga klase, aktibidad, at serbisyo.

Mas Mataas na Edukasyon:  Mag-sign up para sa mga kursong dating iniaalok ng San Francisco City College. Hino-host na ngayon ng mga community center ang mga klase sa pakikipagtulungan sa SFHSA. Alamin pa ang tungkol sa mga paparating na klase at kung paano magparehistro

Bayview Hunters Point

 • Dr. George W. Davis Senior Center, 1706 Yosemite Avenue, San Francisco, CA 94124, (415) 822-1444

Castro/Noe Valley

 • Castro Senior Center, 110 Diamond Street, San Francisco, CA 94114, (415) 863-3507

Hayes Valley/Tenderloin

 • Curry Senior Center, 315 Turk Street, San Francisco, CA 94102, (415) 885-2274
 • Glide Foundation/United Methodist Church, 330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102, (415) 674-6041
 • St. Francis Living Room Foundation, 350 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102, (415) 621-3279
 • San Francisco Senior Center (Downtown), 481 O'Farrell Street, San Francisco, CA 94102, (415) 771-7950
 • South East Asian Senior Meal Program, 315 Turk Street, San Francisco, CA 94102, (415) 920-1357

Ingelside-Excelsior/Crocker-Amazon

 • Excelsior Senior Center, 4468 Mission Street, San Francisco, CA 94112, (415) 206-2140
 • Mission YMCA, 4080 Mission Street, San Francisco, CA 94112, (415) 586-3030

Inner Mission/Bernal Heights

 • Bernal Heights Neighborhood Center. 515 Cortland Avenue, San Francisco, CA 94110, (415) 206-2140
 • Mission Neighborhood Center, 362 Capp Street, San Francisco, CA 94110, (415) 206-7750

Inner Richmond

 • Jewish Community Center of San Francisco, 3200 California Street, San Francisco, CA 94118, (415) 292-1200
 • Russian American Community Services, 300 Anza Street, San Francisco, CA 94118, (415) 387-5336

Lake Merced

 • OMI Senior Center (Catholic Charities), 65 Beverly Street, San Francisco, CA 94132, (415) 334-5550
 • Southwest Community Corporation, I.T. Bookman Community Center, 446 Randolph Street, San Francisco, CA 94132, (415) 586-8020
 • Stonestown Family YMCA, 3150 20th Avenue, San Francisco, CA 94132, (415) 242-7118

North Beach/Chinatown

Outer Richmond

 • Jackie Chan Senior Center, 5757 Geary Boulevard, San Francisco, CA 94121, (415) 677-7571
 • Richmond Senior Center, 6221 Geary Boulevard, 3rd Floor, San Francisco, CA 94121, (415) 752-6444

Parkside/Forest Hill

 • South Sunset Senior Center, 2601 40th Ave/Vicente, San Francisco, CA 94116, (415) 566-2845

Polk/Russian Hill (Nob Hill)

 • Korean Center, Inc. 1362 Post Street, San Francisco, CA 94109, (415) 441-1881
 • San Francisco Senior Center (Aquatic Park), 890 Beach Street, San Francisco, CA 94109, (415) 775-1866
 • Vietnamese Elderly Mutual Assist. Assoc., 910 Larkin Street, San Francisco, CA 94109, (415) 923-0778

South of Market

 • Canon Kip Senior Center, 705 Natoma Street, San Francisco, CA 94103, (415) 487-3300
 • Centro Latino de San Francisco, 1656 15th Street, San Francisco, CA 94103, (415) 861-8758
 • Centro Latino de San Francisco, SOMA Gene Friend Recreation Center, 270 6th Street, San Francisco, CA 94103, (415) 554-9532
 • Lighthouse for the Blind & Visually Impaired, 1155 Market Street, 10th Floor, San Francisco, CA 94103, (415) 431-1481 x 236
 • Veterans Equity Center, 1010 Mission Street, San Francisco, CA 94103, (415) 255-2347

Twin Peaks/Glen Park

 • 30th Street Senior Center, 225 30th Street, San Francisco, CA 94131, (415) 550-2210

Visitation Valley/Sunnydale

 • John King Senior Center, 500 Raymond Street (nasa Mercy Housing building), San Francisco, CA 94134, (415) 239-9919
 • Samoan Community Development Center, 2055 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134, (415) 841-1086

Western Addition/Japantown

 • Hamilton Senior Center. 1900 Geary Boulevard, San Francisco, CA 94115, (415) 292-2008
 • Kimochi Senior Center, 1840 Sutter Street, San Francisco, CA 94115, (415) 931-2287 
 • Rosa Parks Senior Center, 1111 Buchanan Street, San Francisco, CA 94115, (415) 921-7805
 • Western Addition Senior Center, 1390 1/2 Turk Street, San Francisco, CA 94115, (415) 921-7805
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value