Các Dịch Vụ dành cho Người Khuyết Tật + Người Cao Tuổi Chương Trình Học Tập và Hoạt Động dành cho Người Lớn

Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh (Human Services Agency, HSA) và các đối tác cộng đồng cung cấp nhiều lớp học và hoạt động miễn phí hoặc có chi phí thấp cho người cao tuổi trên toàn Thành Phố. Tại các trung tâm, quý vị sẽ được gặp gỡ mọi người và tận hưởng niềm vui khi tham gia các lớp học như thái cực quyền, vẽ tranh, may chần, tìm hiểu cách sử dụng máy tính và truy cập máy tính hoặc tham gia các chương trình thể dục, sự kiện xã hội và chuyến đi chơi trong ngày. Quý vị có thể tiếp cận các chương trình bữa ăn chi phí thấp cũng như được giới thiệu đến các dịch vụ xã hội. Hãy liên hệ với các trung tâm gần quý vị nhất để biết danh sách đầy đủ các lớp học, hoạt động và dịch vụ của họ.

Giáo Dục Đại Học:  Đăng ký các khóa học được San Francisco City College cung cấp trước đây. Hiện tại, các lớp học được các trung tâm cộng đồng tổ chức với sự hợp tác của SFHSA. Tìm hiểu thêm về các lớp học sắp tới và cách đăng ký

Bayview Hunters Point

 • Dr. George W. Davis Senior Center, 1706 Yosemite Avenue, San Francisco, CA 94124, (415) 822-1444

Castro/Noe Valley

 • Castro Senior Center, 110 Diamond Street, San Francisco, CA 94114, (415) 863-3507

Hayes Valley/Tenderloin

 • Curry Senior Center, 315 Turk Street, San Francisco, CA 94102, (415) 885-2274
 • Glide Foundation/United Methodist Church, 330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102, (415) 674-6041
 • St. Francis Living Room Foundation, 350 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102, (415) 621-3279
 • San Francisco Senior Center (Downtown), 481 O'Farrell Street, San Francisco, CA 94102, (415) 771-7950
 • South East Asian Senior Meal Program, 315 Turk Street, San Francisco, CA 94102, (415) 920-1357

Ingelside-Excelsior/Crocker-Amazon

 • Excelsior Senior Center, 4468 Mission Street, San Francisco, CA 94112, (415) 206-2140
 • Mission YMCA, 4080 Mission Street, San Francisco, CA 94112, (415) 586-3030

Inner Mission/Bernal Heights

 • Bernal Heights Neighborhood Center. 515 Cortland Avenue, San Francisco, CA 94110, (415) 206-2140
 • Mission Neighborhood Center, 362 Capp Street, San Francisco, CA 94110, (415) 206-7750

Inner Richmond

 • Jewish Community Center of San Francisco, 3200 California Street, San Francisco, CA 94118, (415) 292-1200
 • Russian American Community Services, 300 Anza Street, San Francisco, CA 94118, (415) 387-5336

Lake Merced

 • OMI Senior Center (Catholic Charities), 65 Beverly Street, San Francisco, CA 94132, (415) 334-5550
 • Southwest Community Corporation, I.T. Bookman Community Center, 446 Randolph Street, San Francisco, CA 94132, (415) 586-8020
 • Stonestown Family YMCA, 3150 20th Avenue, San Francisco, CA 94132, (415) 242-7118

North Beach/Chinatown

Outer Richmond

 • Jackie Chan Senior Center, 5757 Geary Boulevard, San Francisco, CA 94121, (415) 677-7571
 • Richmond Senior Center, 6221 Geary Boulevard, 3rd Floor, San Francisco, CA 94121, (415) 752-6444

Parkside/Forest Hill

 • South Sunset Senior Center, 2601 40th Ave/Vicente, San Francisco, CA 94116, (415) 566-2845

Polk/Russian Hill (Nob Hill)

 • Korean Center, Inc. 1362 Post Street, San Francisco, CA 94109, (415) 441-1881
 • San Francisco Senior Center (Aquatic Park), 890 Beach Street, San Francisco, CA 94109, (415) 775-1866
 • Vietnamese Elderly Mutual Assist. Assoc., 910 Larkin Street, San Francisco, CA 94109, (415) 923-0778

South of Market

 • Canon Kip Senior Center, 705 Natoma Street, San Francisco, CA 94103, (415) 487-3300
 • Centro Latino de San Francisco, 1656 15th Street, San Francisco, CA 94103, (415) 861-8758
 • Centro Latino de San Francisco, SOMA Gene Friend Recreation Center, 270 6th Street, San Francisco, CA 94103, (415) 554-9532
 • Lighthouse for the Blind & Visually Impaired, 1155 Market Street, 10th Floor, San Francisco, CA 94103, (415) 431-1481 x 236
 • Veterans Equity Center, 1010 Mission Street, San Francisco, CA 94103, (415) 255-2347

Twin Peaks/Glen Park

 • 30th Street Senior Center, 225 30th Street, San Francisco, CA 94131, (415) 550-2210

Visitation Valley/Sunnydale

 • John King Senior Center, 500 Raymond Street (located in Mercy Housing building), San Francisco, CA 94134, (415) 239-9919
 • Samoan Community Development Center, 2055 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134, (415) 841-1086

Western Addition/Japantown

 • Hamilton Senior Center. 1900 Geary Boulevard, San Francisco, CA 94115, (415) 292-2008
 • Kimochi Senior Center, 1840 Sutter Street, San Francisco, CA 94115, (415) 931-2287 
 • Rosa Parks Senior Center, 1111 Buchanan Street, San Francisco, CA 94115, (415) 921-7805
 • Western Addition Senior Center, 1390 1/2 Turk Street, San Francisco, CA 94115, (415) 921-7805
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value