Hãy nhanh tay nộp đơn xin nhận những phúc lợi dưới đây. Nếu đủ điều kiện, quý vị có thể nhận được các khoản phúc lợi có hiệu lực trở về trước.

 • Hỗ trợ nộp đơn Yêu Cầu Bồi Thường do Thương Tật theo Đạo Luật Lời Hứa Giải Quyết Các Chất Độc Toàn Diện (Promise to Address Comprehensive Toxics, PACT) vì phải tiếp xúc với các chất độc hại. Đặt lịch hẹn trực tuyến với văn phòng của chúng tôi. Để nộp thông báo Ý Định Nộp Đơn cho Bộ Cựu Chiến Binh (Veterans Affairs, VA), hãy gọi số (800) 827-1000. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web và video của VA.
 • Hỗ trợ nộp đơn yêu cầu bồi thường thương tật từ VA hoặc cấp dưỡng từ VA
 • Hỗ trợ nộp đơn yêu cầu tăng mức bồi thường thương tật từ VA 
 • Hỗ trợ nộp đơn xin nhận phúc lợi Trang Trải Chi Phí cho Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà từ VA 
 • Ghi danh nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ VA
 • Xác Minh Giấy Phép dành cho Cựu Chiến Binh của Cơ Quan Quản Lý Phương Tiện Cơ Giới (Department of Motor Vehicles, DMV)
 • Hỗ trợ gửi yêu cầu cung cấp hồ sơ nghĩa vụ quân sự từ Trung Tâm Lưu Trữ Hồ Sơ Nhân Sự Quốc Gia (National Personnel Records Center, NPRC)
 • Thông tin về nâng bậc giải ngũ và giới thiệu đến Phòng Tư Vấn Pháp Lý Swords to Plowshares
 • Hỗ trợ nộp đơn xin Bảo Hiểm Nhân Thọ từ VA
 • Hỗ trợ nộp đơn xin Phúc Lợi Mai Táng từ VA
 • Trợ Cấp cho Gia Đình Có Quân Nhân Tử Trận (Dependency and Indemnity Compensation, DIC) dành cho những người thân thích còn sống
 • Hỗ trợ nộp đơn xin Tiền Cấp Dưỡng cho Người Thân Thích Còn Sống từ VA
 • Tiền thu được từ chương trình bảo hiểm nhân thọ của chính phủ

Nguồn lực hỗ trợ của tiểu bang

Nguồn lực hỗ trợ của liên bang

Các nguồn lực hỗ trợ khác

 • Make the Connection là một nguồn lực hỗ trợ trực tuyến được xây dựng nhằm kết nối các Cựu Chiến Binh, thành viên trong gia đình của họ và những người hỗ trợ khác với thông tin, nguồn lực hỗ trợ và giải pháp cho các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
 • The Headstrong Project kết nối các Cựu Chiến Binh với phương pháp điều trị tập trung vào chấn thương, không kỳ thị, thực chứng.
 • Give an Hour mang đến cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần an toàn, hiệu quả và thực chứng dành cho quân nhân, cựu chiến binh và người thân bị ảnh hưởng trong thời gian thực hiện nghĩa vụ. 

 

 

Liên Hệ với Chúng Tôi

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value