Suporta sa Tahanan

Ang programang Suporta sa Tahanan ng Institute on Aging ()Nag-aalok ang S@H ng mga voucher sa pangangalaga sa tahanan para panatilihing ligtas ang mga nasa hustong gulang sa San Francisco na may mga kapansanan at mga nakatatanda sa komunidad. Ang layunin ng S@H ay magbigay ng mga mapagkukunan para sa pangangalaga sa tahanan na hindi naa-access sa anupamang paraan dahil sa mga hamon sa pagiging abot-kaya.

Kasama sa pagiging kwalipikado ang:

  • Pagiging residente ng San Francisco
  • 18 taong gulang o mas matanda
  • Mangangailangan ng tulong sa hindi bababa sa dalawang (2) Aktibidad ng Pang-araw-araw na Pamumuhay at/o Mga Kinakailangang Aktibidad sa Pang-araw-araw na Pamumuhay

Matuto pa at mag-apply:

  • Para sa higit pang detalye tungkol sa @H pagiging kwalipikado sa S at kung paano mag-apply, bisitahin ang S@H webpage o tumawag sa (415) 750-4111
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value