Credit Family (Kreditong Pampamilya) Aplikasyon para sa Mga Pamilyang Nagtatrabaho (WFC)

Ang aplikasyon ng 2023 WFC ay magagamit na ngayon para sa taon ng buwis 2022

  • Magsumite ng isang online na aplikasyon pagkatapos mong mag-file ng iyong 2022 tax return gamit ang aming Tax Credit portal. Available ang application sa InglesEspanol中文.
  • Magagamit ang application upang i download: Tagalog | Espanyol 中文.
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?