Libreng Legal na Serbisyo at Serbisyo sa Pagkamamamayan

Puwede kang makatanggap ng legal na payo at payo sa pagkamamamayan mula sa iba't ibang organisasyon sa komunidad sa San Francisco. 

Workshop sa Pagkamamamayan

Tumutulong sa iyo ang San Francisco Citizenship Collaborative na mag-apply para sa pagkamamamayan sa U.S. sa pamamagitan ng kanilang mga libreng workshop sa komunidad. Para sa mga tanong, makipag-ugnayan sa isa sa kanilang mga partner na organisasyon sa immigration o mag-iwan ng mensahe sa isa sa kanilang mga multilingual na hotline:

Matuto pa tungkol sa Collaborative.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?