Dịch Vụ Pháp Lý và Quốc Tịch Miễn Phí

Quý vị có thể nhận tư vấn pháp lý và quốc tịch từ nhiều tổ chức cộng đồng ở San Francisco. 

Trợ Giúp Pháp Lý

Truy cập trang web của Văn Phòng Tương Tác Công Dân và Vấn Đề của Người Nhập Cư của Thành Phố San Francisco để nhận được giới thiệu và các nguồn lực hỗ trợ bổ sung dành cho người nhập cư tìm kiếm hỗ trợ pháp lý về các vấn đề bao gồm:

  • Sàng lọc nhập cư
  • Giam Giữ và Trục Xuất
  • Xin tị nạn chính trị
  • Quốc Tịch & Thẻ Xanh
  • Gia Hạn Hoãn Thi Hành (Trục Xuất) Đối Với Người Đến Mỹ Từ Nhỏ (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA)
  • Nạn Nhân của Tệ Nạn Buôn Người

Hội Thảo về Quốc Tịch

Tổ Chức Hợp Tác về Quốc Tịch San Francisco giúp quý vị nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ thông qua các hội thảo cộng đồng miễn phí. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với một trong số các tổ chức đối tác về nhập cư của họ hoặc để lại lời nhắn qua đường dây nóng hỗ trợ đa ngôn ngữ:

Tìm hiểu thêm về Tổ Chức Hợp Tác.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?